Reactie Derek Ogilvie

Hi everyone Derek here. You might have heard there is something going on. I have written a statement and a good friend translated it for you.

Ja ik kan bevestigen dat er een rechtzaak gaande is tussen mij en RTL.

Op dit moment wil ik niet verder ingaan op de exacte bedragen, maar ik ben in de gelukkige positie dat TV presentatoren grote bedragen krijgen uitbetaald, iets waar ik mij heel erg van bewust ben en ook erg dankbaar voor ben.

Wat mij nu overkomt, is heel duidelijk. Stel je eens voor dat je vele jaren gewerkt hebt voor een bedrijf wat je vertrouwde. Nadat je daar bent weggegaan kom je erachter dat het het bedrijf je niet heeft betaald wat men had moeten betalen, gedurende het hele contract. Zelfs bepaalde bedragen voor je heeft achtergehouden. Het is heel beangstigend om hier mee om te gaan en ook erg moeilijk om dit te bespreken met jouw vroegere werkgever.

Deste pijnlijker is het als je uiteindelijk de moed hebt kunnen opbrengen om met het bedrijf te praten en ze onmiddellijk de deur in jouw gezicht dichtgooien en helemaal niks meer met je willen bespreken.

Ik denk dat iedereen in een dergelijke situatie voor zichzelf zou opkomen en dat is precies wat ik in de afgelopen 16 maanden heb gedaan.

OFFICIËLE VERKLARINGAls antwoord op recente speculaties in de media en na ruggespraak mijn juridische team, denk ik dat het tijd is om jullie een belangrijke kwestie voor te leggen waar ik het afgelopen jaar mee worstelde.

Tussen 2007 en 2016 heb ik veel TV-shows gemaakt en tourde ik het hele land door. Ik werkte samen met een aantal goede en eerlijke medewerkers van RTL, waarvan sommigen indertijd zelfs dierbare vrienden zijn geworden, terwijl anderen over het algemeen, beleefd, aardig en hulpvaardig waren.

Tijdens die periode hebben RTL en ik een aantal contracten opgesteld met betrekking tot mijn optredens. Volgens deze contracten zou ik een vastgesteld deel van de inkomsten uit de tours en de verkoop van boeken ontvangen. RTL heeft een deel van de inkomsten uitbetaald, maar tussen 2015 en 2016 ontving ik verontrustende informatie over het feit dat het management van RTL opzettelijk inkomsten uit mijn theatertour voor mij verborgen had gehouden. Ik ben daarop twee maal naar RTL in Hilversum gegaan om uitleg te vragen, maar beide keren werd mij verzocht het gebouw te verlaten.

In de afgelopen 16 maanden heeft mijn juridische team herhaaldelijk vragen over de verdeling van de inkomsten van de tours gesteld aan de directie van RTL. In 6 gevallen is aan RTL gevraagd om inzicht te geven in hun administratie en om de facturen van de tour, vanaf 2008, ter controle te overleggen. Op deze manier zou ik inzicht kunnen verkrijgen in de werkelijke inkomsten die RTL heeft ontvangen uit mijn Theatershows. RTL heeft voortdurend geweigerd om het gesprek met mij aan te gaan en de informatie met mij te delen.

Zelfs na gerechtelijke hoorzittingen in Lelystad, afgelopen november, waar getuigenverklaringen van zowel RTL personeel als anderen bevestigden dat RTL zowel informatie als inkomsten voor me heeft achtergehouden, weigert het management van RTL nog steeds opheldering te geven over wat men daadwerkelijk heeft verdiend aan mijn tours en houdt zich niet aan onze contracten.

Een maand geleden heeft RTL mij een klein percentage aangeboden van wat ze aan mij verschuldigd is, met een begeleidende boodschap, die ik alleen maar kan uitleggen als:
‘We betalen je een gedeelte…….als je maar ophoudt en weg gaat.’

De recente ontslagen van RTL directieleden maken het er ook niet makkelijker op. Ik heb altijd gedacht dat RTL, als een publieke onderneming, gebouwd op pricipes en vertrouwen, meer waarde zou hechten aan het uitstralen van een zorgzaam en attent imago dat begrip en evenwicht uitstraalt naar de kijkers thuis. Helaas was er, in het afgelopen jaar, van de kant van het management en directie geen enkel teken van berouw, verontschuldiging of de wil deze zaak op te lossen.

Als de RTL directie zeker is van hun zaak en niets te verbergen heeft, dan vraag ik RTL om stoutmoedig te zijn en om alle twistpunten te bespreken en mij eerlijk uit de doeken te doen wat ze mij verschuldigd is, niets meer en niets minder, zoals afgesproken in de contracten, om zo verdere escalatie van deze netelige zaak te voorkomen.

De flesjes Heineken staan op tafel en ik zit klaar om te praten.

DEREK OGILVIE